Introduksjon

Denne personvernerklæringen handler om hvordan eLYDIA og systemforvalter som forvalter eLYDIA samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Når denne erklæringen refererer til "systemforvalter" representerer dette organisasjonen som har installert og drifter eLYDIA.

eLYDIA er et produkt som utvikles av View Software AS. View Software AS har ansvaret for å tilrettelegge for og informere om personvern i løsningen, mens systemforvalter har det generelle ansvaret for personvern.

eLYDIA lenker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Systemforvalter har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Systemforvalter har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Se egne personvernerklæringer.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan systemforvalter eller View Software AS behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på post@view.no, eller sende brev til View Software AS, Postboks 353, 1502 Moss. Alternativt kan du kontakte systemforvalter av løsningen.

1. Behandlingsansvarlig

Systemforvalter som har installert dette produktet er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

2. Formålet med behandlingen

Det er påkrevd for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å registrere behov eller motta meldinger om framdrift i saksbehandling av behov.

Systemforvalter vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

  • Bruk av e-postadresser eller annen unik identifikator til å gjennkjenne din bruker når du logger inn.
  • Bruk av e-postadresser til utsending av meldinger vedrørende saksbehandling for innmeldte behov.
  • Bruk av e-postadresser til utsending av meldinger og varslinger vedrørende dine arbeidstiltak.

3. Hvilke opplysninger behandles?

Systemforvalter behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig identifiserbar informasjon

  • Du kan melde inn behov til systemet. For at systemforvalter skal sende e-post til riktig innmelder må du registrere e-postadresse.
  • Når du registrerer deg i systemet kan du oppgi fornavn, etternavn og telefonnummer. Disse opplysningene blir lagret for å kunne kontakte deg vedrørende saker.
  • Når du registrerer behov i systemet oppgir du lokalisering for behovet, disse opplysningene blir lagret sammen med informasjon om din bruker for å vite hvor behovet har oppstått
  • Når du besøker eLYDIA registreres din IP-adresse. eLYDIA knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene kan bli brukt til å administrere og vedlikeholde sidene. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

Webanalyse og cookies

eLYDIA kan samle inn og behandle avidentifiserte opplysninger om besøkende på nettsidene. Det brukes vanlige Internett-teknologier for å samle informasjon om brukerne slik at systemet til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside.

“Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. eLYDIA bruker følgende cookies (informasjonskapsler):

  • Informasjon om din innlogging for å kunne identifisere deg ved hver forespørsel
  • Informasjon om valg du har tatt og innstillinger du har gjort i applikasjonen, som for eksempel søkeinnstillinger eller hvor mange elementer du ønsker å se i en liste

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

4. Personopplysninger om mindreårige

eLYDIA innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke bevisst opplysninger om barn under 15 år.

5. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Systemforvalter har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre innmeldinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)) og for å oppfylle formålet bak eLYDIA (personopplysningsloven § 8 f) og personverndirektivet artikkel 7 f).

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger foruten e-post. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

6. Tilgang til informasjonen

For å sikre at behandlingen av opplysninger hos systemforvalter skjer på en sikker måte, er det kun godkjente personer i systemforvalters organisasjon som har tilgang til informasjonen du gir oss. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Systemforvalter vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til systemforvalter, med mindre systemforvalter har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Systemforvalter vil ikke dele personopplysninger med våre tredjeparter i større utstrekning enn det som er nødvendig for å fullføre formålet, for eksempel utsending av brosjyrer og nyhetsbrev.

7. Direkte markedsføring

Informasjon samlet inn i eLYDIA benyttes ikke i direkte markedsføring fra View Software AS sin side. Systemforvalter kan ha egne regler for dette, kontakt systemforvalter for mer informasjon.

Systemforvalter tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

8. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Systemforvalters databehandlere har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil systemforvalter sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis systemforvalter formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil systemforvalter forsikre seg om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil systemforvalter fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.

Kontakt systemforvalter for mer utfyllende informasjon vedrørende dette punktet.

9. Hvordan sikres opplysningene?

eLYDIA og Systemforvalter har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis systemforvalter behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis systemforvalter innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker systemforvalter anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom systemforvalter formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil systemforvalter forsikre seg om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Systemforvalter skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og systemforvalters forpliktelser etter personvernlovgivningen.

10. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Systemforvalter har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis systemforvalter behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be systemforvalter rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Systemforvalter behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Systemforvalter sletter ikke automatisk personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten, dette må bruker eksplisitt kreve.

11. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Systemforvalter kan benytte opplysningene som samles om deg når systemforvalter har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Systemforvalter kan også avsløre din informasjon når systemforvalter mener loven krever det.

12. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av systemforvalters nettsider. Systemforvalter krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Systemforvalter er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

13. Endringer i erklæringen

Systemforvalter forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av systemforvalter. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” på denne siden.
Sist oppdatert: April, 2017